REVAMP Logo

REVAMP: REVAMP (Recognition and Education in Violence, Abuse and Neglect for Medical and Healthcare Practitioners) er et innovativt, transeuropeisk prosjekt. Det er spesielt utviklet for å støtte medisinsk og helsefaglig personell med å gjenkjenne og tilby støtte til brukere og pasienter som er berørt av partnervold og overgrep i nære relasjoner (intimate partner violence and abuse, IPVA) / vold og overgrep i hjemmet (domestic violence and abuse, DVA).

Prosjektteamet består av helsepersonell og akademikere i åtte forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner eller klinisk praksis, på tvers av syv europeiske land: Frankrike, Island, Litauen, Norge, Tyskland, Hellas og Storbritannia. Prosjektet startet i september 2019 og lanseres i desember 2022.
Alle som er interessert i å utvikle utdanning innen IPVA/DVA for medisinsk og helsefaglig personell, er invitert til å kontakte REVAMP-teamet og bli med i dette nyopprettede europeiske nettverket på denne e-postadressen: post@vid.no (norsk partner, merk eposten REVAMP)